About us
Giới thiệu về Xây dựng Tấn Phát

Giới thiệu về Xây dựng Tấn Phát

 10:57 10/07/2024

Giá trị thương hiệu và đội ngũ nhân sự là tài sản quý giá nhất của công ty. Do đó Tấn Phát luôn đặt ra mục tiêu dài hạn và tầm nhìn trong việc xây dựng các giá trị cốt lõi trong văn hóa cũng như có nhiều chính sách thu hút nhân tài, rèn luyện đội ngũ để trở thành thương hiệu mạnh trên thương trường.