NHÀ PHỐ 05


Thông tin công trình:

Địa điểm: Hà Nội

Diện tích: 6x13
--------------------------------------------------------